Nowa etykieta energetyczna - cele i korzyści

Etykieta energetyczna UE dla produktów od ponad 20 lat wspiera konsumentów i profesjonalnych nabywców w poszukiwaniu i wyborze energooszczędnych produktów. Ponadto przyczyniła się ona do opracowania innowacyjnych energooszczędnych produktów. Ze względu na podaż i popyt na produkty energooszczędne zużycie energii, a co za tym idzie jej koszt zostały znacznie zmniejszone.

Obecnie stosowany schemat znakowania A +++ / G stał się mało skuteczny. Skala etykiet obejmująca wiele „+” nie jest już wystarczająco przejrzysta, a większość produktów jest już w 2-3 najlepszych klasach. Utrudnia to konsumentom odnalezienie najbardziej energooszczędnych produktów.

Unia Europejska dokonała zatem rewizji i optymalizacji etykiety zgodnie z potrzebami użytkowników. Nowa etykieta, która zostanie wprowadzona w sklepach stacjonarnych i internetowych od 1 marca 2021 r., będzie zawierać tylko klasy od A do G. Będą one ponadto regularnie aktualizowane.

Co wyróżnia nowy system etykietowania?

 • Będzie istniała jedna wspólna skala dla wszystkich produktów, w tym tylko od klasy A do G. Nie będzie już rozszerzenia klas A +.
 • Etykieta zostanie połączona z nową bazą danych produktów UE za pomocą kodu QR. Baza danych zawiera dodatkowe informacje o produktach dla wszystkich oznaczonych produktów.

Dla których urządzeń zostanie wprowadzona nowa etykieta?

Nowe etykiety będą wprowadzane stopniowo, w zależności od konkretnych przepisów UE. W 2021 r. Na początek będzie to 5 grup produktów:

 • Lodówki i zamrażarki
 • Pralki
 • Zmywarki
 • Telewizory i wyświetlacze
 • Lampy

W przypadku grupy urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej (znanej również jako komercyjne lodówki i zamrażarki) wprowadzona zostanie całkowicie nowa etykieta, która będzie jednak dotyczyć tylko profesjonalnego sektora detalicznego. Ta etykieta nie będzie widoczna dla konsumentów krajowych.

W przypadku innych oznaczonych grup produktów, takich jak klimatyzatory, suszarki bębnowe, odkurzacze, podgrzewacze wody itp., nowe etykiety zostaną wprowadzone, jak tylko zaczną obowiązywać odpowiednie przepisy UE. Etykiety dla tych grup produktów spodziewanę są od 2022 r.

 

 

Jakie są główne różnice pomiędzy nową a starą etykietą?

 • Dla wszystkich produktów stosowana jest jednolita skala A-G.
 • W prawym górnym rogu etykiety wprowadzono kod QR, który przekierowuje do bazy danych UE o urządzeniach, wspierając przejrzystość i ułatwiając nadzór rynku przez władze krajowe.
 • Zużycie energii przez produkty jest pokazane w bardziej widoczny i jednolity sposób w środkowej części etykiety.
 • Dolna część etykiety zawiera piktogramy informujące o wybranych cechach produktu. Kilka piktogramów jest takich samych jak w starej etykiecie, niektóre zostały zmienione, a kilka jest nowych.

Co jeszcze należy wziąć pod uwagę w przypadku nowych etykiet?

Klasy efektywności

 • W chwili wprowadzenia nowej etykiety w sklepach nie będzie produktów klasy „A”. Chodziło o to, aby na początku utrzymać klasę A pustą, aby zarezerwować miejsce na dalsze innowacje produktowe.
 • Zatem najbardziej wydajne produkty obecnie oznaczone jako A +++ i A ++ będą w przybliżeniu odpowiadać nowej klasie etykiet B.

Piktogramy

 • Większość piktogramów ze starej etykiety będzie również używana w nowej wersji. Jednak niektóre piktogramy zostały nieco dostosowane, a kilka wprowadzono na nowo (np. efektywność energetyczna w trybie HDR dla telewizorów i wyświetlaczy, czas prania w pralkach).

Baza produktów i QR kod

Wszystkie oznakowane produkty są obecnie wstawiane do nowej bazy danych produktów UE (EPREL) przez producentów/sprzedawców detalicznych. Baza danych zawiera dodatkowe informacje o produkcie nieuwzględnione na etykiecie. Informacje te są dostępne dla konsumentów, profesjonalnych nabywców i innych zainteresowanych stron. Baza danych zawiera dwie sekcje dla różnych grup docelowych:

 • Sekcja nadzoru rynku: ta sekcja jest dostępna tylko dla organów nadzoru rynku. Dane tu zawarte mają głównie na celu wsparcie i ułatwienie działań w zakresie nadzoru rynku.
 • Sekcja dla konsumentów, profesjonalnych nabywców, sprzedawców detalicznych i innych użytkowników: Ta sekcja będzie dostępna od lata 2020 r. Do marca 2021 r. Będą to dane produktu związane ze starą (obecną) etykietą. Dane dotyczące nowej etykiety będą dostępne od marca 2021 r.

Informacje w bazie danych produktów będą dostępne za pośrednictwem strony internetowej UE oraz za pomocą kodu QR zawartego na etykietach. Oprogramowanie aplikacji opracowane przez niezależne organizacje pozwoli na porównanie danych produktu i obliczenie kosztów.

Kiedy etykieta zostanie dostarczona przez producentów/dostawców i do kiedy będzie musiała być używana w sklepach i sklepach internetowych?

Nowe etykiety muszą być dostarczone przez producentów/dostawców na 4 miesiące przed wymaganym wdrożeniem w sklepach stacjonarnych i internetowych. Istnieją dwa różne terminy, jeden dla urządzeń gospodarstwa domowego, wyświetlaczy i telewizorów: 1.11.2020 r. i drugi dla źródeł światła: 1.5.2021 r..

Wymiana starej etykiety w sklepach stacjonarnych i internetowych musi zostać zorganizowana przez detalistów w ciągu 14 dni roboczych. Zastąpienie etykiety musi nastąpić między 1 a 18 marca 2021 r. dla urządzeń gospodarstwa domowego, wyświetlaczy i telewizorów.

W przypadku produktów oświetleniowych okres przejściowy wynosi 18 miesięcy od rozpoczęcia stosowania etykiety. Tak więc 14-dniowy okres ponownego oznakowania rozpoczyna się w marcu 2023 r. (18 miesięcy po zastosowaniu rozporządzenia, czyli we wrześniu 2021 r.). Powodem jest to, że w przypadku produktów oświetleniowych etykieta jest drukowana na opakowaniu.

Jakie inne wymagania należy wziąć pod uwagę przy wymianie etykiety i podczas okresu przejściowego?

Gdzie i kiedy należy wprowadzić nowe etykiety?

Sprzęt gospodarstwa domowego, telewizory i wyświetlacze:

 • Wymagania dotyczące konkretnego umieszczenia nowej etykiety są takie same jak w przypadku obecnej etykiety.
 • Zastąpienie należy uzgodnić w terminie 14 dni, jak wskazano powyżej. 14 dni są określone jako dni robocze, w tym od poniedziałku do piątku, ale nie w soboty i niedziele.
 • W przypadku produktów, które nie są już wprowadzane na rynek po 1.3.2020 r., obowiązuje 9-miesięczny okres przejściowy, w którym produkty mogą być sprzedawane przez sprzedawców detalicznych bez ponownego znakowania
 • Nowe etykiety nie mogą być pokazywane w sklepach stacjonarnych i internetowych przed 1.3.2021 r.
 • Wszystkie wymagania są takie same dla sklepów stacjonarnych i internetowych.

Źródła światła:

 • Nowa etykieta musi być stosowana do nowych źródeł światła wprowadzanych na rynek od 1.9.2021 r.
 • Etykiety tych produktów należy dostarczyć na 4 miesiące przed datą wejścia w życie rozporządzenia, a więc do 1.5.2021 r.
 • Produkty wprowadzone na rynek przed 1.9.2021 r. nie muszą być ponownie oznakowane do 1.3.2023 r., dlatego w przeciwieństwie do innych grup produktów istnieje 18-miesięczny okres przejściowy na ponowne oznakowanie etykiety na opakowaniu produktu. Ponowne etykietowanie należy również ustalić w ciągu 14 dni po tym 18-miesięcznym okresie przejściowym.

Kiedy i gdzie producenci/dostawcy muszą dostarczyć karty danych produktu?

Producenci/dostawcy muszą dostarczać elektroniczne wersje kart danych dla bazy danych EPREL od początku 2019 r. Wydrukowane wersje kart danych produktów można dostarczać wyłącznie na żądanie.

Jakie obowiązują terminy i jakie wymagania należy spełnić w przypadku już istniejących produktów w porównaniu do nowych produktów?

W przypadku nowych produktów wprowadzanych na rynek po 1.11.2020 r:

Jeśli chodzi o urządzenia gospodarstwa domowego, telewizory i wyświetlacze, istnieją dwie opcje dla nowych produktów, które są wprowadzane na rynek (dostarczane do detalistów) po upływie ostatecznego terminu informacyjnego dla dostawców/producentów:

 • Jeżeli produkt będzie już sprzedawany użytkownikom końcowym w ciągu 4 miesięcy okresu przejściowego, producenci i dostawcy muszą dostarczyć obie etykiety. Starą etykietę należy wykorzystać w okresie przejściowym i zastąpić nową etykietą po 1.3.2021 r.
 • Jeśli produkt zostanie sprzedany użytkownikom końcowym po 1.3.2021 r., Producenci/dostawcy muszą dostarczyć tylko nową etykietę. Istniejące produkty sprzedawane już przed 1.11.2020, ale już nie produkowane/wprowadzane na rynek przez producentów / dostawców po terminie.

Takie produkty mogą być sprzedawane przez sprzedawców detalicznych przez 9 miesięcy po terminie, bez wymiany starej etykiety.